Nové stanovy

   Bude zveřejněno po úpravě stanov podle závěrů IX. sjezdu MRS konaného 5.10.2019 v Blansku