revíry

Hájení revírů:

od 25.9. do 30 9. včetně  – revíry Vlára 1A

Poteč

Pod Hájem III  – nehájí se

Kolšov

Slavík1

Slavík2