Výbor

předseda: Ing. Zdeněk Juřík

jednatel: Josef Číž

kontrolní a revizní komise: Pavel Macháč

účetní: Anna Lorencová

pokladník: Luděk Cingálek

mládež: Miroslav Milko

příjem nových členů: Zdeněk Kozáček

referent čistoty vod: Zdeněk Janáč

zapisovatel: Oldřich Majc

člen výboru: Josef Beňo

zástupce hospodáře,  postmaster: Vratislav Rašovský