Výbor

předseda: Ing. Zdeněk Juřík

jednatel: Josef Číž

kontrolní a revizní komise: Miroslav Urban

účetní: Anna Lorencová

pokladník: Luděk Cingálek

brigádní referent: Zdeněk Kozáček

referent čistoty vod: Zdeněk Janáč

zapisovatel: Oldřich Majc

zástupce hospodáře, mládež, postmaster: Vratislav Rašovský