výdej povolenek

INFO 2021

Doporučená pravidla pro postup při vydávání povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky

  • Aby nedocházelo ke shlukování osob bude výdej probíhat jednotlivě, zájemce o vydání povolenky k lovu ryb zavolá předem na telefonní číslo 731 103 263 a domluví si termín, poté se dostaví k výdejnímu oknu v kanceláři pobočného spolku, zde přeloží členský průkaz a platný státní rybářský lístek,
  • v době jejího výdeje vyčká se zakrytými ústy a nosem respirátorem FFP2 nepřetržitě po celou dobu, je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,
  • v případě že není možné z důvodu nepřítomnosti vydávajícího vydat povolenku ihned, vhodí členský průkaz a platný státní rybářský lístek do schránky a zanechá společně s výše uvedenými doklady také telefonní číslo, na které mu bude zaslána výzva k vyzvednutí povolenky formou SMS
  • znovu upozorňuji že povolenka může být vydána pouze po úhradě na účet pobočného spolku hotovostní platba bude přijata pouze od mládeže do 15 let a hostů.
  • podmínkou pro vydání je také včasné vrácení loňské povolenky s řádně vyplněným sumářem
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit.
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.
  • Osoba vydávající povolenku je povinna dodržovat odstup od zájemce minimálně 2 (dva) metry. Po každém vydání povolenky provést dezinfekci vlastních rukou.

Výše uvedená doporučená pravidla představují minimální opatření v rámci prevence v souvislosti s kontaktním výdejem povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Pobočné spolky jsou oprávněny stanovit nad rámec výše uvedených doporučených pravidel další vlastní pravidla pro výdej povolenek k lovu ryb.

za Moravský rybářský svaz, z.s.

Ing. Václav Habán tajemník Svazu