pozvánka na den dětí

Dne 9.7.2018 v 6:01

Pozvánka na Rybářský den dětí v Modré u Velehradu

Vážení příznivci rybářského sportu,

Moravský rybářský svaz, z.s. ve spolupráci s pobočným spolkem ve Zlíně a Zlínským krajem si Vás dovolují pozvat na „Rybářský den dětí“ pořádaný v sobotu dne 25.8.2018 v Modré u Velehradu pro rodiče a rodiny s dětmi se zájmem o rybářství, sportovní rybolov, přírodu a výměnu mezigeneračních zkušeností.

Akce bude probíhat ve všech prostorách areálu Živé vody a Archeoskanzenu v Modré s aktuálním doprovodným programem.

Vstupné je zdarma, každý účastník obdrží náramek, který ho bude opravňovat k volnému vstupu do všech míst uvedené akce.

Hlavní atrakcí bude rybářský závod dětí ve věku od 8 do 15 let na Konventním rybníku a rybníku Žabinec. Počet závodníků je omezen na 120 soutěžících. Závaznou přihlášku je nutno vyplnit na formuláři https://goo.gl/forms/aKgKlTRLMHyRITZl2. Registrace závodníků bude ukončena dne 19.8.2018.

 

Program rybářských závodů:

07:00 – registrace účastníků rybářských závodů (na dřevěném mole Konventního rybníka pod Archeoskanzenem), losování závodních pozic, přesun na závodní pozice a příprava na závod.

08:00 – zahájení závodu

12:00 – ukončení závodu

12:30 – vyhlášení výsledků a předání cen

13:30 – doprovodný program v místech „Živá voda“ a “ Archeoskanzen“

17:00 – ukončení akce

 

Propozice závodu:

loví se pouze na 1 udici, způsobem lovu na položenou i plavanou za užití nástrah rostlinného i živočišného původu. Vnadění je povoleno. Pro šetrné vylovení ulovených ryb je závodník povinen mít podběrák.

 

Vyhodnocení závodu:

Při závodě je měřena první ulovená ryba, další budou evidovány bez měření do soutěžního lístku. Hodnotí se všechny ulovené ryby. Výhercem se stává závodník s největším počtem ulovených ryb. V případě rovnosti počtu ulovených ryb rozhoduje o vítězství délka první ulovené ryby.

Na požádání bude rozhodčím měřena jakákoliv další ulovená ryba do soutěže o pohár starosty obce Modrá o Největší ulovenou rybu.

První tři závodníci budou odměněni pohárem vítězů a věcnými cenami. Dalších 10 závodníků v pořadí obdrží hodnotné věcné ceny, ostatní dle pořadí obdrží ceny za účast – balíčky pro rybáře.

Poháry a ceny předají:

  1. místo  – členka Rady Zlínského kraje a poslankyně Parlamentu ČR paní, Margita Balaštíková
  2. místo – předseda MRS, Rudolf Milerski
  3. místo – místopředseda MRS, Michael Javora

Pohár za největší úlovek předá starosta obce Modrá, Miroslav Kovářík

 

Partnery akce jsou:

obec Modrá, MAS Buchlov, Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně, Povodí Moravy s.p.,  .,………….

 

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že si tento tematický den s námi plně užijete !!!

informace

Dne 19.6.2018 v 14:25

INFORMACE A SDELENI – osobní údaje

denní doby lovu

Dne 31.3.2018 v 17:45

Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb.O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

info pro členy

Dne 11.3.2018 v 20:12

Vážení rybáři,

dochází ke změnám e-mailových adres našich členů a mnohé jsou již neplatné,

proto pokud chcete být informováni o chystaných akcích – schůze, rybářské závody, brigády a podobně,

zašlete prosím svoji aktuální e-mailovou adresu na nově zřízenou schránku: info@mrsmoslavicin.com

děkuji

 

postmaster