Bánov

Dne 5.8.2020 v 7:49

Důležité upozornění:
Změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva na nádrži č. 1 Ordějov v k.ú. Bánov, 16,0 ha, rybářský revír Olšava 2A:
V souvislosti s nezbytnou rekonstrukcí výpustného objektu nádrže oznámené Povodím Moravy, s.p.  (správcem nádrže), dojde v podzimních měsících k úplnému vypuštění nádrže a slovení rybího společenstva, dochází od 1.8.2020 ke změně podmínek lovu následovně:
1. nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb se upravují na zákonem stanovené – ruší se dělená míra kapra a snižuje se na 40 cm, snižuje se míra štiky na 50 cm
2. přisvojení úlovku v jednom dni lovu se upravuje na zákonem stanovené – ruší se omezení denního úlovku kapra, štiky, candáta, sumce a amura na 1 ks denně lína na 3 ks denně.

Dne 31.7.2020 v 13:31

Od soboty 1.8.2020 je povolen lov ryb na revíru Vlára 1A

– Na Močidlech (v Popově)

neparkujte na trávníku – označeno cedulemi, ale v prostoru hráze nebo příjezdové cesty do rybníka

usnesení náhradní výroční schůze 2020

Dne 29.6.2020 v 10:15

Dne 26.4.2020 v 8:06

Doporučená pravidla pro postup při vydávání povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky

  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa se zakrytými ústy a nosem rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb vhodí do poštovní schránky kanceláře pobočného spolku členský průkaz a platný státní rybářský lístek, je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,
  • v případě že není z důvodu nepřítomnosti vydávajícího možné vydat povolenku ihned, zanechá společně s výše uvedenými doklady také telefonní číslo, na které mu bude zaslána výzva k vyzvednutí povolenky formou SMS
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.
  • Osoba vydávající povolenku je povinna dodržovat odstup od zájemce minimálně 2 (dva) metry. Po každém vydání povolenky provést dezinfekci vlastních rukou.

Výše uvedená doporučená pravidla představují minimální opatření v rámci prevence v souvislosti s kontaktním výdejem povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Pobočné spolky jsou oprávněny stanovit nad rámec výše uvedených doporučených pravidel další vlastní pravidla pro výdej povolenek k lovu ryb.

za Moravský rybářský svaz, z.s.

MVDr. Michael Javora předseda Svazu

Ing. Václav Habán tajemník Svazu

změna účtu

Dne 3.1.2020 v 10:29

Od loňského března má pobočný spolek jiné číslo účtu, neplaťe na účet ČSOB – platba Vám bude vrácena !

informace

Dne 19.6.2018 v 14:25

INFORMACE A SDELENI – osobní údaje