rybářské závody

Dne 10.9.2018 v 18:44

Rybářské závody 2018 na Slavíku 1 :

pátek –  28.září  – mládež do 15 let, začátek v 7:00, konec 13:00 hodin

sobota – 29.září – dospělí rybáři, začátek v 6:00, konec 15:00 hodin

startovné: mládež zdarma, dospělí 100 Kč

Každý závodník musí mít u sebe platný státní rybářský lístek a povolenku k lovu pro vody mimopstruhové

Závodní řád:

Mládež:

1. Lov dle bližších podmínek výkonu rybářského práva – vláčení zakázáno

2. Soutěží se ve dvou kategoriich:

 – nejdelší zasáčkovaná kaprovitá ryba

 – nejdelší  zasáčkovaná dravá ryba

3. Rybu kterou si závodník ponechá, zapíše do platné mimopstruhové povolenky

  – ceny – 1 až 10Dospělí rybáři

1. Lov dle bližších podmínek výkonu rybářského práva – vláčení zakázáno

2. Soutěží se ve třech kategoriích:

– nejvíce chycených vyjmenovaných ryb (amur, kapr, lín, candát, štika)

– nejtěžší kaprovitá ryby

– nejtěžší dravá ryby

   hodnotí se váha ryb v kg, zváženou rybu pouští rozhodčí

3. V první kategorii jsou oceněna místa: 1; 2; 3

4. Závodník může být oceněn v dané kategorii pouze jednou.

5. Rybu kterou si závodník ponechá, zakroužkuje a zapíše do platné mimopstruhové povolenky

  registrace závodníků 1/2 hodiny před zahájením, k zakoupení jsou i jednodenní povolenky (omezené množství)

  Občerstvení zajištěno

 

 

 

informace

Dne 19.6.2018 v 14:25

INFORMACE A SDELENI – osobní údaje

denní doby lovu

Dne 31.3.2018 v 17:45

Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb.O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

info pro členy

Dne 11.3.2018 v 20:12

Vážení rybáři,

dochází ke změnám e-mailových adres našich členů a mnohé jsou již neplatné,

proto pokud chcete být informováni o chystaných akcích – schůze, rybářské závody, brigády a podobně,

zašlete prosím svoji aktuální e-mailovou adresu na nově zřízenou schránku: info@mrsmoslavicin.com

děkuji

 

postmaster