Sledování predátorů

 Sledování predátorů

Vážení rybáři vzhledem k tomu že došlo v poslední době  ke zvýšenému počtu predátorů na našich revírech, zejména vydry říční,  kormorána velkého, volavky popelavé a čápa černého.

– tím i ke snížení stavu ryb. Abychom mohli tento neutěšený stav kompenzovat a získat nějaké dotace, musíme příslušným orgánům dodat podklady o výskytu výše uvedených predátorů. Proto Vás tímto žádáme o spolupráci. Pokud se setkáte pří výkonu rybářského práva s některým z uvedených predátorů, nebo najdete zbytky mrtvých roztrhaných ryb snažte se je pokud možno vyfotografovat. Fotografie spolu s datumem a místem výskytu zašlete prosím na e-mailovou adresu: cistotavod@mrsmoslavicin.com

Děkujeme

 

S pozdravem: Petrův zdar

 

Výbor MO

 

vydra říční                                                 kormorán velký                           volavka popelavá

vydra ricnivolavkakormoran velky

čap černýcap cerny