Školení nových členů

Dne 7.1.2022 v 12:29

pobočný spolek Slavičín pořádá

dne 5.února 2022 školení nových členů

místo: hotel Aréna – zasedací místnost

začátek: 10:00

Výroční členská schůze

Dne 30.6.2021 v 9:56

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18263, sídlo: Osvobození 255, 763 21 Slavičín, IČ: 005 57 242 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku . Schůze se bude konat v neděli 27.března 2022 v sále sokolovny ve Slavičíně, začátek 9:30 hodin

Program výroční členské schůze:

  1. Prezence a zahájení
  2. Návrh členů mandátové a návrhové  komise
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření pobočného spolku Slavičín za rok 2021
  4. Návrh plánu hospodářské činnosti pobočného spolku na rok 2022
  5. Diskuze
  6. Schválení usnesení
  7. Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

Ve Slavičíně dne 17. 12. 2021