pozvánka na výroční členskou schůzi

16.12.2020 v 14:24

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18263, sídlo: Osvobození 255, 763 21 Slavičín, IČ: 005 57 242 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku . 27.6.2021 ve Slavičíně na Sokolovně, začátek 9:00

Program výroční členské schůze:

  1. Prezence a zahájení
  2. Návrh členů mandátové a návrhové  komise
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření pobočného spolku Slavičín za rok 2020
  4. Návrh plánu hospodářské činnosti pobočného spolku na rok 2021
  5. Diskuze
  6. Schválení usnesení
  7. Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

Ve Slavičíně dne 16. 12. 2020

____________________________________

Ing. Zdeněk Juřík, předseda výboru pobočného spolku