jubilea

V měsíci březnu 2018  oslaví životní jubilea tito naši členové:  

            

    80 let     Miroslav Jelínek – Slavičín

        

    55 let    Milan Janček – Slavičín

                 Milan Semerád – Slavičín

                                        
Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme a přejeme hodně rybářských úspěchů i v dalších letech        – Petrův zdar