jubilea

10.7.2016 v 19:56

 V měsíci září 2017 oslaví životní jubilea tito naši členové:

 

 50 let       Štefan Cibulka – Slavičín

                  Jaroslav Fojtík – Nevšová

                  Zdeněk Školek – Vlachovice                 

 

Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme a přejeme hodně rybářských úspěchů i v dalších letech – Petrův zdar