navrh programu

28.12.2019 v 11:07

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ(NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

(1) Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným krajským soudem v Brně, odíl L, vložka 18263 se sídlem ve Slavičíně Osvobození 255, IČ 00557242 (dále jen ,,pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 28.12.2019 na webových stránkách pobočného spolku Slavičín návrh programu nadcházející výroční(náhradní)členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

(2) Návrh programu nadcházející výroční(náhradní) členské schůze pobočného spolku:

  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Volba nových členů výboru
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr

(3) Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční(náhradní)členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše

nebo na e-mail: predseda@mrsmoslavicin.com

Ve Slavičíně dne 27.12.2019

předseda výboru pobočného spolku