Rybářské závody

Dne 30.8.2023 v 7:55

Hájení: Slavík 1 a Na Močidlech

od 27.9.2023 do 1.10.2023 včetně

Rybářské závody na Slavíku 1

ve čtvrtek 28.9.2023, mládež do 15 let

0d 7 do 13 hodin, startovné: 0

v sobotu 30.9.2023 – dospělí rybáři

od 6 do 14 hodin, startovné 200 Kč

Výdej startovních povolenek 1/2 hodiny před zahájením

lov dle bližších podmínek výkonu rybářského práva

Občerstvení zajištěno, bohaté ceny