výroční členská schůze

Dne 31.1.2019 v 13:22

 

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

 

Výbor pobočného spolku s názvem MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, SLAVIČÍN MÍSTNÍ ORGANIZACE, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18263, sídlo: Osvobození 255, Slavičín, IČ: 005 57 242 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 17. 3. 2019 v 9:30 hodin v Jestřabí (sál Kulturního domu).

 

Program výroční členské schůze:

 

  • Prezence a zahájení
  • Schválení programu výroční členské schůze
  • Návrh členů mandátové a návrhové komise
  • Zpráva o činnosti pobočného spolku Slavičín
  • Plán práce hospodářského odboru na rok 2019
  • Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
  • Zpráva kontrolní a revizní komise
  • Diskuze
  • Schválení návrhu usnesení
  • Závěr

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

 

Ve Slavičíně dne 1. 2. 2019

info 2019

Dne 7.1.2019 v 15:23

INFO 2019