26.4.2020 v 8:06

Doporučená pravidla pro postup při vydávání povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky

  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa se zakrytými ústy a nosem rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb vhodí do poštovní schránky kanceláře pobočného spolku členský průkaz a platný státní rybářský lístek, je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,
  • v případě že není z důvodu nepřítomnosti vydávajícího možné vydat povolenku ihned, zanechá společně s výše uvedenými doklady také telefonní číslo, na které mu bude zaslána výzva k vyzvednutí povolenky formou SMS
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.
  • Osoba vydávající povolenku je povinna dodržovat odstup od zájemce minimálně 2 (dva) metry. Po každém vydání povolenky provést dezinfekci vlastních rukou.

Výše uvedená doporučená pravidla představují minimální opatření v rámci prevence v souvislosti s kontaktním výdejem povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Pobočné spolky jsou oprávněny stanovit nad rámec výše uvedených doporučených pravidel další vlastní pravidla pro výdej povolenek k lovu ryb.

za Moravský rybářský svaz, z.s.

MVDr. Michael Javora předseda Svazu

Ing. Václav Habán tajemník Svazu